JAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU
1. Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
2. Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
3. Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
4. Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
5. Złóż wniosek osobiście w Urzędzie

Start Działalność gospodarcza Ewidencja działalności gospodarczej
Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej/ wznowieniu działalności gospodarczej PDF Drukuj Email
wtorek, 11 stycznia 2011 09:56
Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony formularz CEIDG -1 wniosku.
  2. Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej/wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
  3. Oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników (w przypadku zgłaszania informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.
Sposób załatwienia: Wnioskodawca osobiście lub elektronicznie
Termin załatwienia: Do 30 dni
Miejsce załatwienia / komórka odpowiedzialna: Urząd Gminy Czernichów,
Wydział Spraw Społecznych i Administracji,
II piętro pok. 208, tel. (12) 270 21 04, wew. 108
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Agnieszka Smaga

WYPEŁNIONY FORMULARZ SKŁADA SIĘ W URZĘDZIE GMINY - DZIENNIK PODAWCZY (parter) lub ELEKTRONICZNIE
Opłata skarbowa: BRAK
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.).
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 50, poz. 399).
Uwagi: BRAK
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy (odwołanie składa się na dzienniku podawczym Urzędu Gminy lub pocztą) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Druk do pobrania: Formularz zgłoszenia CEIDG-1. (244 KB)

Format pliku: PDF.
Format składanego formularza: A4.
Pismo należy wydrukować obustronnie w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatycznym). Preferowany wydruk laserowy.
INNE:
Wniosek CEIDG-1 publikowany na stronie Ministerstwa Gospodarki wraz z załącznikam

 

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ ELEKTRONICZNIE NA PORTALU E-PUAP

Poprawiony: wtorek, 15 stycznia 2013 09:15