JAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU
1. Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
2. Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
3. Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
4. Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
5. Złóż wniosek osobiście w Urzędzie

Jak poprawnie wypełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 sierpnia 2010 09:02

Nowy wzór dowodu osobistego obowiązuje od dnia 1 stycznia 2001 roku. Dokument ma postać wielowarstwowej karty poliwęglanowej o wymiarach 86 x 54 mm, która zawiera podstawowe informacje o jej posiadaczu, dacie wydania, organie wydającym i terminie ważności. Informacje te zapisane są zarówno w sposób jawny, jak też zakodowany. Rozmieszczenie informacji zawartych na obu stronach dokumentu przedstawia poniższa ilustracja.

Dowód osobisty - awers
Dowód osobisty - awers

Dowód osobisty - rewers
Dowód osobisty - rewers

Jak poprawnie wypełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego?

Wniosek wypełniamy czytelnie pismem drukowanym, wielkimi literami, długopisem koloru czarnego lub niebieskiego.


Najpierw, w lewym, górnym rogu formularza, wpisujemy nazwę urzędu do którego kierujemy wniosek.
W naszym przypadku będzie to Urząd Gminy w Czernichowie.

Nazwa urzędu

Następnie, z prawej strony formularza, wpisujemy nasz numer PESEL.

Numer PESEL

W rubryce 1 wpisujemy pierwszy człon nazwiska, a w rubryce 2 drugi człon nazwiska (nie nazwisko panieńskie). Jeśli nie posiadamy drugiego członu nazwiska, rubrykę 2 pozostawiamy pustą.
W przypadku, gdy wnioskodawca posiada większą ilość członów nazwiska niż dwa, kolejne człony nazwiska należy wpisywać kolejno w rubrykach 1 i 2 oddzielone jednym wolnym miejscem.

Nazwisko

W rubryce 3 wpisujemy pierwsze imię

Pierwsze imię

w rubryce 4 - drugie imię (jeśli posiadamy).
W przypadku, gdy wnioskodawca posiada większą ilość imion niż dwa, kolejne imiona należy wpisywać kolejno w rubrykach 3 i 4 oddzielone jednym wolnym miejscem.

Drugie imię

W rubryce 5, jeśli posiadamy, wpisujemy swoje nazwisko rodowe (nie drugi człon nazwiska).

Nazwisko rodowe

W rubryce 6 wpisujemy imię ojca.

Imię ojca

W rubryce 7 wpisujemy imię matki.

Imię matki

W rubryce 8 wpisujemy nazwisko rodowe matki.

Nazwisko rodowe matki

W rubryce 9 wpisujemy wpisujemy datę urodzenia - dzień - miesiąc - rok

Data urodzenia

W rubryce 10 podajemy miejsce (miejscowość) urodzenia.

Miejsce urodzenia

W rubryce 11 podajemy kolor oczu.
Należy tutaj wpisać, zgodnie ze stanem faktycznym, jeden z niżej wymienionych kolorów: NIEBIESKIE, SZARE, ZIELONE, PIWNE, BRĄZOWE, CZARNE, CZERWONE, WIELOKOLOROWE lub NIEOKREŚLONE.

Kolor oczu

W rubryce 12 podajemy, zgodnie ze stanem faktycznym, wzrost w centymetrach.

Wzrost

W rubryce 13 podajemy płeć, wpisując litery: K - kobieta lub M - mężczyzna.

Płeć

W rubryce 14 podajemy kod pocztowy oraz określamy rodzaj swojego aktualnego pobytu w miejscu zamieszkania, zaznaczając symbolem X pole Pobyt stały lub Pobyt czasowy.

Kod pocztowy i rodzaj pobytu

W rubryce 15 podajemy miejscowość zamieszkania.
W przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą mieszkająca na stałe poza granicami kraju, posiadająca obywatelstwo polskie, w rubryce tej powinna wpisać kraj stałego zamieszkania.

Miejscowość zamieszkania

W rubryce 16 podajemy nazwę ulicy z adresu zamieszkania.

Ulica

W rubryce 17 podajemy numer domu.

Numer domu

W rubryce 18 podajemy numer lokalu (jeśli występuje).

Numer lokalu

Jeśli występujemy o wydanie pierwszego dowodu osobistego, rubrykę "Posiadany dokument tożsamości" oraz rubryki 19, 20, 21 i 22 pozostawiamy nie wypełnione.
W innym wypadku podajemy nazwę posiadanego dokumentu tożsamości.
W przypadku, gdy wnioskodawca jest osoba mieszkająca na stałe poza granicami kraju, posiadająca obywatelstwo polskie, w rubryce tej powinna wpisać "paszport" a w rubrykach 19 i 20 dane o posiadanym paszporcie.

Posiadany dokument tożsamości

W rubrykach 19 i 20 podajemy podajemy kolejno: serię oraz numer wykazanego wcześniej dokumentu tożsamości.

Seria i numer dokumentu tożsamości

W rubryce 21 podajemy nazwę organu który wydał wykazany wcześniej dokument tożsamości.

Nazwa organu

W rubryce 22 podajemy siedzibę organu (miasto) który wydał wykazany wcześniej dokument tożsamości.

Siedziba organu

Jeśli występujemy o wydanie pierwszego dowodu osobistego, punktów a), b) i c) występujących w dalszej części wniosku nie wypełniamy.
Jeśli dowód podlega wymianie, wypełniamy tylko punkt a) Podlega wymianie z powodu - podając powód wymiany, np. WYMIANA USTAWOWA, ZMIANA ADRESU, itp.
Jeśli dowód został utracony wypełniamy tylko punkty b) Został utracony w dniu - wpisując kolejno: dzień, miesiąc i rok utraty oraz punkt c) Przyczyna utraty - wpisując przyczynę utraty np. KRADZIEŻ, ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE, itp.


Jeśli do wniosku dołączamy dodatkowe, niezbędne dokumenty (oprócz 2 zdjęć), wykazujemy je.
Dokumentami tymi mogą być: poświadczenie dokonania opłaty za wydanie dowodu (dowody osobiste dla niektórych osób są zwolnione z tej opłaty), odpis skróconego aktu urodzenia lub aktu małżeństwa (w przypadku, gdy w/w akty znajdują się w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego - przedstawienie ich odpisów nie jest wymagane).


Następnie wpisujemy miejscowość oraz datę wypełnienia wniosku.


W wyznaczonym polu składamy własnoręczny podpis.
NIE MOŻE on dotykać brzegów wyznaczonego do tego celu pola.
UWAGA: Wniosek podpisujemy dopiero w trakcie jego składania, w Urzędzie, w obecności pracownika przyjmującego wniosek!

Własnoręczny podpis

Pozostałe pola, znajdujące się w dalszej części wniosku, pozostawiamy puste.

Przykładowy, prawidłowo wypełniony, przykładowy wniosek powinien tak:

Strona 1 wniosku

 

Strona 1 wniosku
Poprawiony: środa, 22 czerwca 2011 07:56